CYKLISTICKÝ POBYT I. - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (11. - 14. 5. 2023)

* Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem si řádně přečetl/a informace o lyžování na Dachsteinu.
Informace uvedené v přihlášce nebudou předány třetím osobám, slouží pouze k zajištění ubytování.

Storno podmínky:
30 až 7 dnů včetně před termínem zahájení akce – 40% z celkové ceny
6 dnů a méně před termínem zahájení akce – 70% z celkové ceny
Storno podmínky nevstupují v platnost, pokud je zajištěn náhradník.

V případě neúčasti z důvodu nákazy Covid-19 nebo neuskutečněním akce ze strany klubu se vrací plná částka.